Loaris Trojan Remover (โปรแกรมลบ Trojan มัลแวร์) : สำหรับโปรแกรมที่มีชื่อว่า โปรแกรม Loaris Trojan Remover เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้พัฒนาจากประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) มันเป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมแอนตี้ไวรัส และ โปรแกรมสแกนไวรัส ประเภทหนึ่ง ที่สามารถใช้งานในการตรวจจับของมัลแวร์ (Malware) ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น แอดแวร์ (Adware) สปายแวร์ (Spyware) สปายบอท (Spybot) โทรจัน (Trojans) รวมถึงรูปแบบไฟล์และโปรแกรมต่างๆ ที่แฝงมาจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน เว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย

http://wi.cr/fFw211p http://stfly.io/qTeRAgt0