ความต้องการระบบ
ขั้นต่ำ:
ระบบปฏิบัติการ: Win XP, 7, 8, Vista, 10
หน่วยประมวลผล: 2 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon or equivalent
หน่วยความจำ: แรม 1 GB
กราฟิกส์: 1 GB
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 1 GB
แนะนำ:
ระบบปฏิบัติการ: Win XP, 7, 8, Vista, 10
หน่วยประมวลผล: 2 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon or equivalent
หน่วยความจำ: แรม 2 GB
กราฟิกส์: 2 GB
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 2 GB


https://techkreative.xyz/?link=QuiWL2Blinkurl

credit/pass https://xn--pc-lqi5ea3fzap5af9e2iwa3...ys-sister.html