ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3
หน่วยประมวลผล: Intel Core2 Duo (หรือเทียบเท่า) ความเร็ว 1.60 GHz หรือมากกว่า; AMD Athlon X2 (หรือเทียบเท่า) ความเร็ว 1.60 GHz หรือมากกว่า
หน่วยความจำ: 2048MB หรือสูงกว่า
พื้นที่ฮาร์ดดิสก์: 8.5 GB
การแสดงผล: NVIDIA GeForce 7600 256MB หรือ ATI Radeon X1650 256MB หรือดีกว่า*
เสียง: รองรับ DirectX 9.0c
* โปรดทราบว่า NVIDIA GeForce 8400, 9400, 210; ATI Radeon HD 2400, HD 3200, HD 4300 รวมถึงเวอร์ชันออนบอร์ดของชิพเซ็ตที่รองรับมีประสิทธิภาพต่ำกว่าความต้องการขั้นต่ำของระบบ

https://tmearn.com/Y5oI1XL4

credit/pass https://xn--pc-lqi5ea3fzap5af9e2iwa3...s-returns.html