ขอเกมส์โซลคาลิเบอร์ 6 แบบที่รวม DLC ของพาท 1 ครับ
ไม่ทราบว่ามีออกมาหรือยัง