กําลังใจ : โฮป Cover มอบให้ชาวอุบล ผ่านวิกฤตน้ำท่วม