คีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊คกดไม่ติด จะหายก็ต่อเมื่อลงวินโดวร์ใหม่ พอลงวินโดวร์ใหม่แล้วใช้งานได้ 4-5 วัน ก็ใช่ไม่ได้อีก
พอลงวินโดวร์ใหม่ครั้งที่ 2 ก็กลับมาใช้งานได้ปกติ พอใช้ไป 4-5 วันก็เป็นอีก