เรื่องของเรื่องคือผมซื้อ fallout 4 มาเล่นก็เล่นไปนานพอสมควรจนกระทั้งได้ heavy leather armor ส่วนแขนมาแต่พอใส่แล้วเลยสังเกตุเห็นบัคอยู่ในส่วนไหล่ในภาพมีใครพอจะรู้ว่ามันเพราะอะไรแล้วมีวิธีแก้ไหมครับ