ของเกม THE MATRIX : PATH OF NEO แบบ full แบบพาทเดียว ถ้าไม่มีพาทเดียวก็ขอพาทน้อยๆหน่อย แต่เอาแบบ full