โหลดเกมมาแล้วเป็นภาษาสเปนอะ
จะเปลี่อนเป็นอังกฤษทำไงครับ