ว่าจะเข้าไปโหลด war z แต่มันขึ้นแบบนี้หลายวันแล้วครับ แก้ยังไงได้บ้าง