พอดีปุ่มเปิด power ที่เครื่องเสีย อยากให้ตั้งเปิดโดนกดปุ่ม enter แทนปรับได้ตรงไหนครับ