จะเกิดอะไรขึ้นหากคดีที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วเกิดจาก jigsaw ที่ตายไปเมื่อหลายปีแล้ว ไปรับชมเลยครับ