ตามหัวข้อเลยนะครับ ผมเล่นเกือบจะจบแล้วไม่ผ่านซักที