ไอ้ตรงที่มีสายฟ้าล้อมรอบเนี่ยทำไงยังไถึงเข้าไปได้ (รูปจากเน็ต)