ช่วยหน่อยนะครับ ผมอยากรู้มาน่านแล้วครับ

ช่วยหน่อยนะครับ