เอาเพลงอะไรก็ได้ แต่ขอทำนองต้นฉบับของเพลงนั้นๆแต่เปลี่ยนเนื้อเพลง (เอาเป็นแนวความรักนะครับ) ขอบคุณล่วงหน้าครับ