มันขึ้น ให้ ล็อกอิน ก่อน เล่น ออฟไลแบบเดิมไม่ได้ ไม่รู้ทำไง