ซ่อมเมนบอร์ดด้วยตัวเอง แค่รู้การจ่ายไฟของ iC บอร์ด1155 สิ่งที่ต้องมีคือบอร์ดดีอีกกัน