ก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องอาหารต้องห้าม เราจะขออนุญาตพูดถึง “โกรทฮอร์โมน” ก่อนว่า คือคืออะไร ? Growth Hormone หรือ GH เป็นฮอร์โมนตัวหลักที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะในร่างกาย รวมถึงการเจริญเติบโตและการสร้างเซลล์ใหม่ ซึ่งในแต่ละช่วงอายุนั้นจะมีการหลั่งฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนไม่เท่ากัน แต่จะหลั่งมากที่สุดในช่วงอายุวัยเด็กและวัยรุ่นมากที่สุดและจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังหลั่งได้ตลอดชีวิต