ลูกรัก...

คำว่า ครอบครัว เป็นคำที่มีความหมาย
มาก คือหมายถึงความรัก ความอบอุ่น ความ
เป็นอันเดียวกัน สมัยลูกเป็นเด็กๆ เราอยู่รวมกัน
เป็นครอบครัว มีเสียงหัวเราะสนุกสนาน มีเสียง
วิ่งเล่นวิ่งไล่กัน ดูมันมีชีวิตชีวา แม้พ่อกับแม่จะ
ทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมา พอเห็นหน้าลูกๆ มา
คอยต้อนรับที่หน้าประตู ถามว่าเหนื่อยไหมแล้ว
ช่วยถือกระเป๋าถือของให้ เท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้ว
เห็นลูกกินได้นอนหลับ พ่อกับแม่ก็สบายใจ นี่
แหละลูกเอ๋ยที่เขาว่าครอบครัวที่อบอุ่น ตอนนี้
ลูกก็โตกันแล้ว หากสามารถเสกเป่าได้ พ่อกับ
แม่ก็อยากจะเสกเป่าให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัว
ที่อบอุ่น พร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนตอนเป็น
เด็ก แม้จะนานๆ ครั้งก็ยังดี เห็นหน้าเห็นตากัน
ทานข้าวด้วยกัน ถามไถ่สุขของกันและกัน ได้
อุ้มหลานตัวน้อยๆ เท่านี้ก็ยืดอายุให้พ่อกับแม่ได้
อีกหลายปีแล้วลูกเอ๋ย


โดย พระธรรมกิติวงศ์