ขอของภาคพระเอกเป็น Chuck Greene นะครับ
เซฟไม่ได้เซ็งมาก