มีใครเล่นไหมครับผม ผมอยากทราบวิธีจุดระเบิดIED หน่ะครับ
หรือถ้าใครมีเทคนิคการเล่นดีมาเเชร์กะนหน่อย