ขอแบบ crack ที่เล่นผ่านด่าน7 และแก้เล่นรอบ2แล้วไม่ได้ชุดใหม่ๆด้วยครับ ขอบคุณครับ T^T