มันมีภาคสัตว์เลี้ยงเสริมด้วยครับ เซฟไม่ได้
ขึ้น Erorr cods 16