คือลงเแล้วมันขึ้นว่า ไม่ได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น อ่ะครับมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ