เป็นเรื่องธรรมดาที่อาการแบบนี้จะเกิดขึ้นได้กับเครื่องเกม PS4 ทั่วๆไป หากมีปัญหาที่ระบบการส่งออกสัญญาณเอาท์พุต โดยทั่วไปจะมีอาการคือ เปิดเครื่อง PS4 แล้วมีไฟสีฟ้าติดตามปกติ แต่ที่ทีวีไม่มีภาพขึ้น สัญญาณภาพไม่เข้าจอทีวี หรือ PS4 ภาพไม่ขึ้นแต่มีเสียง หรือเปิดเครื่อง PS4 ติด มีภาพขึ้นทีวี แต่ไม่สามารถปรับความละเอียดของภาพได้ วันนี้เราจะมาดูกันว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ เป็นเพราะอะไร

ตัวควบคุมระบบการส่งออกสัญญาณเอาท์พุตใน PS4 คือ HDMI IC (บางครั้งอาจจะเรียกว่า HDMI Chip, Panasonic HDMI encoder) IC ตัวนี้จะรับสัญญาณภาพและเสียงจาก APU (Accelerated Processing Unit) ในเครื่อง PS4 และส่งออกไปที่ตัวรับ TV โดยผ่านพอร์ต HDMI เมื่อไรที่ IC ตัวนี้มีปัญหา สัญญาณภาพและ(/หรือ)สัญญาณเสียง ก็จะไมถูกส่งไปที่ทีวีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ภาพไม่ขึ้นจอทีวีก็คือ พอร์ต HDMI มีปัญหา ประมาณ 80% ของ PS4 ที่ส่งเข้ามาซ่อมที่ร้านด้วยอาการภาพไม่ขึ้น มักเกิดจาก พอร์ต HDMI หลุดเสียหายจากการเสียบสาย HDMI คาไว้ที่เครื่อง PS4 และทำการเคลื่อนย้ายโดยไม่ถอดสายออก หรือไม่ก็เครื่อง PS4 หล่นในขณะที่มีสายอยู่ การเสียบสาย HDMI เข้าๆออกๆบ่อยๆ ก็มีผลต่อพอร์ต HDMI อาจจะทำให้มีปัญหาด้วยเช่นกัน เนื่องจาก Pin ของพอร์ต HDMI ภายในเครื่อง PS4 ประกอบด้วยพินเล็กๆจำนวน 19 พินซึ่งหากมีแรงกระทำมากๆ กระทำต่อพินเหล่านี้ ก็จะทำให้วงจรของพอร์ต HDMI หลุดออกจากเมนบอร์ด เป็นผลทำให้ภาพที่แสดงออกบนทีวีติดๆดับๆ หรือในบางครั้งก็จะไม่มีภาพปรากฎขึ้นบนทีวีเลยการกระชากของกระแสไฟในขณะที่ PS4 กำลังเปิดอยู่ เช่นไฟฟ้าติดๆดับๆ, ฝนตกฟ้าผ่า นั่นก็มีผลต่อเครื่อง PS4 เช่นเดียวกัน เพราะการกระชากของไฟที่ผ่านจาก TV มีผลโดยตรงต่อ IC ที่ควบคุมระบบการส่งออกสัญญาณเอาท์พุต กระแสไฟจะส่งผ่านจาก TV ผ่านสาย HDMI เมื่อมีการเสียบสายกับ PS4 ไว้

ข้อด้อยของ PS4 หากเปรียบเทียบกับเครื่องเกมรุ่นก่อนหน้าเช่น PS3 นั่นคือ PS4 มีช่องต่อออกสัญญาณเอาท์พุตเพียงช่องเดียวคือ HDMI ในขณะที่ PS3 มีทั้งพอร์ต HDMI และ Multi AV หากพอร์ต HDMI เสีย PS3 ก็ยังใช้ช่อง Multi AV ต่อสายไปที่ทีวีเพื่อแสดงผลแทนได้ นั่นหมายความว่าหาก PS4 มีปัญหาที่ HDMI เราจำเป็นต้องซ่อม HDMI port ก่อนจึงจะต่อออก TV ได้ พอร์ต HDMI จึงสำคัญอย่างมากในเครื่อง PS4

เมื่อรู้ถึงปัญหาและสาเหตุที่ทำให้ PS4 เปิดไม่ติด, ภาพไม่ขึ้น, ภาพติดๆดับๆ, ภาพไม่ขึ้นแต่มีเสียง หรือแม้แต่ PS4 ไม่ได้เปิดนาน มาเปิดอีกทีก็ไม่ติดแล้ว อาการเหล่านี้มีผลมาจากพอร์ต HDMI ที่มีปัญหาแทบทั้งสิ้น การซ่อม HDMI ในเครื่อง PS4 ก็ทำได้ยาก เนื่องจากมีขนาดเล็ก ต้องอาศัยเครื่องมือจำเพาะและความชำนาญของช่างซ่อมเป็นหลัก เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว คนใช้อย่างเราๆควรจะระมัดระวังพอร์ต HDMI ไม่ให้เสียหาย และใช้งานอย่างระมัดระวังครับ