การใช้กล้องตรวจจับความร้อนในการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องเกม เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว ในการเช็คเครื่องว่ามีความผิดปกติที่ส่วนใด ในตัวอย่างนี้เป็นการตรวจสอบเครื่องเกม เพลย์สเตชั่น 4 โดยใช้กล้องตรวจจับความร้อนในขณะที่เปิดเครื่อง PS4 จะเห็นว่าทันทีที่เปิดเครื่อง มีชิ้นส่วนตัวนึงมีความร้อนขึ้นสูงทันที ซึ่งปกติจะไม่เป็นแบบนั้น ตำแหน่งนั้นคือ Southbridge ของเครื่อง อีกตัวอย่างนึงคือ เครื่องมีปัญหาเรื่องความร้อน จะเห็นว่าตำแหน่งที่เป็น RAM ของเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ซึ่งสูงกว่า RAM ที่อยู่ข้างเคียงที่ทำหน้าที่เดียวกัน การใช้กล้องตรวจจับความร้อนแบบนี้ จะทำให้ช่างรู้ว่า เครื่องเกมที่ส่งเข้ามาซ่อม เสียที่ตรงไหน และน่าจะเช็คชิ้นส่วนใด ทำให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบครับ