เห็นในแนลพี่แกลงคลิปไว้ Are you ready?/The Final Evil "opening"ขอเสียงทีมงาม Piss Off หน่อย !!