มากกว่าหรือเท่ากับ psp wii xbox รุ่นแรก ps 2 ไหม
ความจุ ตลับ ได้สูงสุดกี่ G ครับ เห็น เกม กั้นดั้ม 3d ข้อมูล ตัวละคร และ ระบบเกม ดูน้อยกว่า ภาค SD Gundam G Generation World ของ psp