ลบจะทำให้ผลงานออกมาได้ดีรบกวนด้วย AI จะช่วยให้การทำ content video ของเราหรือการทำเสียงเพลงเสียงประกอบต่างๆ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอัดด้วยไมโครโฟนต่างๆแม้แต่โทรศัพท์ก็ยังมีเสียงรบกวนเข้าแทรกแม้กระทั่งเสียงลมเราควรใช้ AI ในการตัดลดเสียงรบกวนออก