ช่วยหาด้วยนะครับ คือผมอยากเล่นมากครับ ภาคไหนก็ได้ Emu ก็ได้ครับ T T