ไม่รู้ถูกห้องเปล่า? ผมจะถามว่าไอตัวนี่เนี่ย มันต่อPCได้ไหมครับ ? พอดีสนใจอยู่

ขอบคุณล่วงหน้าครับ