เอ่อ คือว่าหัวมันตันๆไงไม่รู้อะ ยังไงๆก็ช่วยบอกเทคนิค หรือแนะนำ อะไรก็ได้นะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ ^^