อย่างที่ว่าแหละครับ ที่ บอกว่าใครเต้น เป็นมา ทางนี้ก็เพราะ อยากให้สอนหน่อย ครับ

ผม เป็น แบบว่า อยากเต้น B-BOY แนว popping ไม่มีคนสอน แต่ที่ สอนมีแต่อยู่ไกลๆ ผมเป็นคนไม่ค่อย ออกจากบ้าน
แบบว่า ผมทามเป็นแค่ อามเวฟ ก่ะ การแยกหัว ครับ ก้ ไม่มีใครสอนจิงๆนะ แต่ใจมันรักอ่ะ สอนคลิบสอนที่โหลดมา มันช่วยอารัยไม่ได้อ่ะ


ได้โปรดเถอะ เพื่อนมันชอบ ล้อ เกิดมา ทามอารัยไม่ค่อยเก่ง ผมอยากเต้นเก่งมาครับ


แต่ถ้ามีสักคน บอกก็ดีนะครับ ขอบคุณครับ ไม่บอกก็ไม่เป้นรัยนะ แต่ อย่ามาพิมด่ากัน ไม่ชอบ