ใครมีหรือที่ยังใช้อยู่กรุณาช่วยหน่อยคับ ได้ไฟล์มาแต่มันดันไม่มีพาสมาด้วย