เป็นเกมเก่า หาทุกเว็บแล้ว link ตายหมดแล้ว อยากได้จิงๆครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ