เล่นถึง Part 4 ที่แก้เลข 23 เพื่อเปิดระบบลิฟ หลังจากนั้นสู้กับผีคนงานแล้วเกมหลุดครับ ช่วยทีครับ มีไฟล์แก้ไหมครับ