มีใครรู้มั่งว่าชื่อไรมั่ง จำได้แต่ F15 SU-34

ช่วยหน่อยผมอยากรู้