ไฟล์นามสกุล .r1 - .r .... ใช้โปรแกรมอะไรหรอ ที่มันมี .r1 .r2อะ