ไครมี Windows Xp Sp3 DarkLite Edition (2011) SATA Version - Activated ขอหน่อยสิครับ