ขอเกม the movies & the movies stunts and effect หน่อยนะครับ