เวลาเล่นภาพพื้น ผนัง หรือสิ่งของบางสิ่งเป็นสีดำครับ มีรูปด้วยสเปคเครื่องผม ที่ใช้อยู่
win7 64bit/Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 2.40GHz /ATI Radeon HD 5770 1GB CATALYST 12.1/RAM4.00/