บางลิ้งใน Joker ลิ้งสลายไปหรือไฟล์ไม่ครบ กรุณาหาให้ทีครับ ขอบคุณ