ขอ section 8 ครับ แบบบิท ก็ได้ แบบธรรมดา ก็ได้ครับ