ขอ TROPICO4 ของคุณ ellninoo พาส 18 ทีครับมันเสีย

รบกวนแก้ให้หน่อย หรือ ส่งลิงค์ ไฟล์ที่ 18 ที่แก้แล้วให้ทีที่

manatpun@gmail.com