ขอแบบอัดเกมส์ได้ ไม่จำกัดเวลานะครับ จะอัด crysis 2ให้เพื่อนดู ในเว็บมันตัวทดลอง
ถ่ายได้30 วิเอง