ยินดีต้อนรับเข้าสู่ jokergameth.com
ค้นหาข้อมูลใน jokergameth.com
หน้าแรก สั่งซื้อสินค้า
กระดานพูดคุย เกี่ยวกับเรา

GIGA Havana


Flyff


Yulgang
เวปไซท์เราจะอยู่ไม่ได้หากขาดเขาเหล่านี้ รวมช่วยกันสนับสนุนเวปไซท์สปอนเซอร์ของพวกเรา

colocation,โคโลเคชั่น,ฝากเซิร์ฟเวอร์ สนับสนุนเว็บไซต์ กางเกงเล Joker Game Official Fanpage บล็อคสาวไฮโซ เล่นเกมแล้วได้เงิน ลงโฆษณา
ให้เช่า Colocation
บริจาค Bitcoin
กางเกงเล
Jokergame Facebook
บล็อคสาวไฮโซ
จ้างให้เล่นเกม

กำลังแสดงผล 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
 1. #1
  ชอบโพสต์เป็นชีวิตจิตใจ
  วันที่สมัคร
  Jul 2011
  กระทู้
  366
  กล่าวขอบคุณ
  3,198
  ได้รับคำขอบคุณ: 178

  เปิดสอบ ตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า ใครอยากเป็นตำรวจ


  เปิดสอบ ตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวน/พลตำรวจ ปี 2555 จำนวน 10,000 อัตรา
  1. สายปราบปราม
  - รับเพศชาย และหญิง วุฒิ ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า (ม.6 , ปวช. , กศน.)
  - อายุ 18-27 ปี
  - รับสมัครสอบแยกตามภาค 1-9

  2. สายอำนวยการ
  - รับเพศชาย และหญิง วุฒิ ปวช.
  - อายุ 18-35 ปี

  ประกาศรับสมัคร 23 มี.ค. 55
  รับสมัคร 2-26 เม.ย. 55
  สอบข้อเขียน 10 มิ.ย. 55
  ประกาศผลสอบข้อเขียน 25 มิ.ย. 55
  สอบพลศึกษา,ตรวจโรค,สัมภาษณ์ 2-10 ก.ค. 55
  ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 13 ก.ย. 55
  เข้ารับการฝึกอบรม 25 ก.ย.55

  พร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 2 สาย
  *รอประกาศอย่างเป็นทางการที่* กองการสอบ


  คุณสมบัติ ที่คาดว่าจะใช้รับ ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า ที่จะเปิดรับในปี 2555 นี้
  ( คุณสมบัติและหลักสูตรการสอบที่แจ้งนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างได้บ้าง ถ้าต้องการถูกต้อง 100 % ต้องคอยรายละเอียดที่จะแจ้งในวันเปิดรับสมัครของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ที่แน่นอน เปิดรับ 100 % สำหรับวุฒิ ม.6 นี้)

  ระเบียบการเข้าเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ ของ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ
  1. มีพื้นความรู้ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ โดยที่ต้องขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ตามกฎหมายและผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้ว
  4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และวัดรอบอกหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร หายใจเข้าเต็มที่ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
  5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
  7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือเป็นโรคที่ขัดต่อการฝึกอบรมที่ กำหนดไว้ในบัญชีชื่อโรค
  8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  9. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือสอบแข่งขันใด ๆ
  10. ไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะประพฤติชั่ว หรือกระทำผิดวินัยหรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย


  ไม่รับสมัครบุคคลต่อไปนี้เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
  1. ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในศาสนาใด ๆ
  2. ทหารกองประจำการ ยกเว้นผู้ที่จะนำปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีนั้น
  3. ผู้ที่อยู่ในข้อผูกพันกับกฎหมายว่าด้วยการเข้ารับราชการทหารไม่ว่ากรณีใด ๆ


  หลักฐานที่ต้องเตรียมในการรับสมัครเข้าเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ ดังนี้
  1. ใบสมัครตามแบบที่กำหนด
  2. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 12 รูป และขนาด 3 x 5 นิ้ว(โปสการ์ด) จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
  3. ประกาศนียบัตร หรือใบระเบียน หรือใบรับรองผลการศึกษาสอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. บัตรประจำตัวประชาชน, ใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่ติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ
  6. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  6.1 ทหารกองหนุน ใช้สมุดหนังสือสำคัญ ( แบบ สด.8 ) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัว ทหารกองหนุนประเภท 1 หรือบัตรอนุญาตลา แบบ 2 ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.8
  6.2 ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ใช้ใบ รับรองผลการตรวจผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 ) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกให้ใช้ใบสำคัญ ( แบบ สด.9 ) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2
  6.3 ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  6.3.1 หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.8 ) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภท 1
  6.3.2 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สำเร็จการฝึกแสดงว่า ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  6.3.3 ทหารกองประจำการ ซึ่งมีกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่สมัคร ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
  6.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้นค่าธรรมเนียมสอบผู้ที่จะสมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคนละ 50.- บาท.


  หลักสูตรการคัดเลือกด้วยวิธีสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ
  1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แบ่งเป็นวิชา
  ความรู้ความ สามารถทั่วไป มีความสามารถทางด้านตัวเลข, และวิชาภาษาไทย
  2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แบ่งเป็น
  วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
  วิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  วิชาจริยธรรม
  วิชา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
  3.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
  3.1.1 วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร ใน 4 นาที 30 วินาที
  3.1.2 ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร ใน 30 วินาที
  3.2 ตรวจร่างกาย จากคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
  3.3 การตรวจสอบประวัติคดีอาญา และสืบความประพฤติ โดยเฉพาะบุคคลที่มีส่วนพัวพันกับยาเสพติดให้โทษ
  3.4 การทดสอบบุคลิกภาพ ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาโดยคณะแพทย์ และนักจิตวิทยา
  3.5 การสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณาบุคลิกภาพ รูปร่าง ลักษณะท่วงทีวาจา ความเหมาะสมการ เป็นตำรวจ

  ตัวอย่างข้อสอบสายปราบปราม

  ตัวอย่างข้อสอบสายอำนวยการ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย lionhearts : 24th March 2012 เมื่อ 02:38

 2. รายชื่อสมาชิกจำนวน 3 คนที่กล่าวขอบคุณ:


 3. #2
  Narcos
  วันที่สมัคร
  Jul 2011
  กระทู้
  6,405
  กล่าวขอบคุณ
  5,179
  ได้รับคำขอบคุณ: 15,243
  ผมน่าจะเข้าสอบอีก 1ปีผมจบ แต่....

  คงไม่เข้าเป็น พลตำรวจชั้นประทวน

  มันเริ่มจากพลตำรวจ ไปนายสิบ

  ขี้เกียจไปไต่ยศ 5555 รอปั้มไก่ทีเดียวเข้านายร้อย ^^

  แ่ต่มันก็น่าลอง


  อ้างถึง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ artssm อ่านกระทู้
  ผมเกลียดตำรวจ !!!
  ผมอีกเสียงครับ โครตเกลียด ! แต่ ...

  หมายถึงตำรวจที่ไม่ดีนะ

  วันนี้พึ่งโดนด่านในเมือง เถียงกันสุดใจ 555555

  เดินมาหาผม กลิ่นเหล้า ฮึ้บเลย โห นี่ตำรวจหรอวะ

  มา ว.4 หรือมากินเหล้า
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ballba : 24th March 2012 เมื่อ 03:45

 4. #3
  [ ค ว า ย พ ย า ย า ม ]
  วันที่สมัคร
  Jul 2011
  กระทู้
  559
  กล่าวขอบคุณ
  183
  ได้รับคำขอบคุณ: 1,003
  ผมเกลียดตำรวจ !!!

 5. รายชื่อสมาชิกจำนวน 2 คนที่กล่าวขอบคุณ:


 6. #4
  Taylor Swift' [only]
  วันที่สมัคร
  Jul 2011
  ที่อยู่
  I live in The World :Thailand :Nongchok
  กระทู้
  790
  กล่าวขอบคุณ
  863
  ได้รับคำขอบคุณ: 510
  อ้างถึง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ artssm อ่านกระทู้
  ผมเกลียดตำรวจ !!!
  -Too.......................

  Taylor Swift | เมี๊ยว เมี๊ยว ^ω^ 

 7. สมาชิกที่กล่าวขอบคุณ:


 8. #5
  Statesman
  วันที่สมัคร
  Jul 2011
  ที่อยู่
  Bangkok
  กระทู้
  872
  กล่าวขอบคุณ
  0
  ได้รับคำขอบคุณ: 3,515
  Blog Entries
  8
  เอ้าๆ ใครอยากเป็นสายลับ สามารถมาเริ่มต้นได้ ณ ที่กระทู้นี้นะครับบ
  ชอบกินไข่เจียว

 9. #6
  ชอบโพสต์เป็นชีวิตจิตใจ
  วันที่สมัคร
  Jul 2011
  กระทู้
  366
  กล่าวขอบคุณ
  3,198
  ได้รับคำขอบคุณ: 178
  อ้างถึง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ artssm อ่านกระทู้
  ผมเกลียดตำรวจ !!!
  ผมก็ไม่ชอบครับ แต่ถ้ามีคนรุ่นใหม่เข้าไปแล้วเป็นแบบอย่างที่ดี มันก็ช่วยให้คนรุ่นต่อไปทำตาม

 10. สมาชิกที่กล่าวขอบคุณ:


 11. #7
  ถูกระงับใช้งาน (Banned)
  วันที่สมัคร
  Jul 2011
  ที่อยู่
  อู่เล็กๆเด็กๆทำ
  กระทู้
  1,312
  กล่าวขอบคุณ
  1,395
  ได้รับคำขอบคุณ: 1,569
  ผมจะสอบนายร้อยครับ ok? ปีหน้าปีแรกที่ผมจะเริ่มสอบครับ

 12. #8
  ชอบโพสต์เป็นชีวิตจิตใจ
  วันที่สมัคร
  Jul 2011
  กระทู้
  366
  กล่าวขอบคุณ
  3,198
  ได้รับคำขอบคุณ: 178
  อ้างถึง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eswc2011 อ่านกระทู้
  ผมจะสอบนายร้อยครับ ok? ปีหน้าปีแรกที่ผมจะเริ่มสอบครับ
  สู้ๆครับ ถ้ามีข่าวสารจะมาแจ้งกันให้ทราบทั่วหน้า

 13. #9
  ชอบดูไม่ชอบโพสต์
  วันที่สมัคร
  Jul 2011
  กระทู้
  66
  กล่าวขอบคุณ
  144
  ได้รับคำขอบคุณ: 22
  อืมมม ผมก็ติดตามนะครับ แต่ ว่า สมัคร ที่ไหนหรอครับ ครั้งแรก สมัครตามภาคหรือป่าว ข่าวหรือข้อมูล สามารถหาเพิ่มเติมได้จากไหนบ้างครับ ผมเข้าไปดูในเว็บ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็พยายามหาอยู่

 14. #10
  .::. So Far Away .::.
  วันที่สมัคร
  Sep 2011
  กระทู้
  437
  กล่าวขอบคุณ
  77
  ได้รับคำขอบคุณ: 902
  อ้างถึง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mikajung อ่านกระทู้
  เห็น 2 กระทู้ละ มันคือไรอะ = =


 

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top