ใน story mode นะครับ ตอนมันให้เริ่ม basic นะ Lip The QP มันคือให้ทำอะไรนะครับ