: ผมโหลดเกมค้างไ้้ว้แต่ยังไม่ได้ลง พอมาลงก้ลิงค์เกม กลายเป็นลิงค์เก่าไปแล้ว
ทำไง ดี
TTTT