เล่น Tropico 2 Pirate Cove

แล้วสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆๆ จะบังคับให้คนไปทำงานที่นั่น หรือคำสั่งใช้ให้ออกปล้น ทำไงครับ บอกที(พอขึ้นเรือแล้วก็ลงไปอีก)

ถ้าไครเล่นเป็นรบกวนทีครับ ไม่เก่งอังกฤษเยย